Ochrana Soukromí

Webové stránky Herbalife Europe Limited – důležité informace

Vzhledem k mezinárodní povaze podnikání Herbalife, je Herbalife mnohdy nucen zpracovávat a uchovávat osobní data mimo EU. V tomto případě jsme povinni vás předem požádat o souhlas. Pokud si nepřejete, aby vaše data byla takto uschovávána a souhlas neposkytnete, nebudeme bohužel schopni zpracovat jakoukoliv vaši žádost podanou prostřednictvím této webové stránky. Pokud souhlasíte, můžete poskytnout souhlas buď POUZE ke zpracování vašich žádostí, anebo k dalšímu využití Herbalife pro další kontakty (viz ´Ochrana soukromí´ níže v textu).

Ochrana soukromí

Herbalife respektuje soukromí každého jednotlivce, který navštíví jeho webové stránky. Veškeré informace shromážděné o vaší osobě budou využity v první řadě pro poskytnutí služby, kterou požadujete a v druhé řadě pro potřeby společnosti za účelem zlepšení jejích služeb pro uživatele. V tomto případě jsou informace vždy využity náležitým způsobem.

Shromážděné informace nebudou poskytnuty žádné jiné osobě mimo Herbalife, jejím sesterským nebo přidruženým společnostem, ani dealerům, zástupcům a držitelům licencí žádných z těchto společností, ani žádné jiné společnosti, s níž Herbalife přímo nebo nepřímo spolupracuje za účelem poskytování služeb distributorům. S vašimi osobními údaji je nakládáno v souladu s příslušnými právními předpisy a nařízeními týkajícími se ochrany osobních údajů. Tyto mohou být při výchozím stavu uschovávány a zpracovávány uvnitř i vně Evropské unie kdekoliv na světě. Tyto informace budou použity pouze za účelem marketingu produktů a služeb Herbalife a produktů a služeb souvisejících.

Jako jednotlivec máte právo se informovat, jaké údaje o vás uschováváme a v případě potřeby je upravit, či aktualizovat. Rovněž máte právo požádat nás, abychom vaše informace dále nevyužívali. Vždy se vynasnažíme, abychom vašim přáním vyhověli. Nicméně, v určitých případech, pokud je to z právního hlediska nezbytné, nám může být v našem úsilí zamezeno.

Nejčastější dotazy (FAQ)

 • Jaké výhody mi plynou z toho, že Herbalife shromažďuje informace o mé osobě?
 • Jaké informace může Herbalife prostřednictvím webové stránky shromažďovat?
 • Jakým způsobem bude Herbalife tyto informace shromažďovat a uschovávat?
 • Jak dlouho bude Herbalife tyto informace uschovávat?
 • Kde budou vaše osobní údaje uschovávány?
 • Proč Herbalife tyto informace shromažďuje?
 • Na koho se tato ochrana soukromí vztahuje?
 • Herbalife a ochrana soukromí dětí.
 • Co jsou to cookies?
 • Co je to profil zákazníka?
 • Jak mohu opravit mé osobní údaje?
 • Jaké mám možnosti, pokud se chci zaregistrovat?
 • Co se stane, pokud se nebudu chtít zaregistrovat?

Jaké výhody mi plynou z toho, že Herbalife shromažďuje informace o mé osobě?

 • Shromažďování těchto informací pomůže Herbalife dosáhnout následujícího;
 • Usnadnit vám používání stránek tak, že například nemusíte požadovanou informaci zadávat více, než jednou.
 • Poskytnout vám informaci rychleji.
 • Vytvořit obsah tak, aby lépe odpovídal vašim zájmům.
 • Pomoci vám rychle najít službu nebo informaci dostupnou u Herbalife.
 • Využít tyto informace k vylepšení stránek.
 • Zhodnotit všeobecné trendy v rámci webové stránky a jejího použití. Upozornit vás na nové produkty, speciální nabídky, aktualizaci informací a další nové služby, které Herbalife považuje za zajímavé pro vás. Tam, kde dostaneme váš souhlas, můžeme autorizovat další společnosti, aby vás kontaktovaly přímo.

Jaké informace může Herbalife prostřednictvím webové stránky shromažďovat?

Herbalife usiluje o to, abyste své osobní údaje mohli kontrolovat, jak nejvíce je to možné. Všeobecně vzato, webové stránky Herbalife můžete navštívit kdykoliv, aniž byste nám museli sdělit, kdo jste, či uvádět jakékoliv vaše osobní údaje. Vyskytnou se však i situace, kdy jsme nuceni vás o určité informace požádat; jedná se například o jméno nebo adresu. Je však naším zájmem nejprve vás seznámit s tím, že budete požádáni o poskytnutí takových osobních údajů.

Dokonce i před registrací shromažďujeme anonymní informace o tom, jak jste využili webové stránky. Je to běžný, standardní postup jakékoliv webové stránky na Internetu. Na základě těchto informací nelze identifikovat vaši osobu, ale tyto informace mohou být užitečné pro marketingové účely nebo zlepšení nabízených služeb.

Pokud si zvolíte, že chcete Herbalife prostřednictvím Internetu poskytnout své osobní údaje – například údaje potřebné ke korespondenci s vámi nebo k poskytnutí předplatného, atd. – je naším zájmem vás informovat o tom, jak budou tyto vaše údaje použity. Pokud vyjádříte přání, abychom tyto vaše údaje nevyužívali k dalšímu kontaktu s vámi, budeme vaše přání respektovat.

Jakým způsobem bude Herbalife tyto informace shromažďovat a uschovávat?

Webová stránka může shromažďovat údaje o vaší osobě mnoha způsoby; buď přímo, tak, že jste o ně požádáni (jako na registračním formuláři) nebo automaticky nahráváním informací o průběhu vaší návštěvy webové stránky. Například mohou být shromažďována data týkající se vaší cesty po webové stránce, zvolených odkazů, atd.

Informace je uschovávána v bezpečném prostředí chráněném kombinací fyzických a technických opatření. K těmto informacím není veřejný přístup.

Jak dlouho bude Herbalife tyto informace uschovávat?

Herbalife bude tyto informace uschovávat v bezpečném a chráněném prostředí tak dlouho, jak dlouho bude tyto informace považovat za přínosné vzhledem ke zlepšování služeb a samozřejmě vzhledem k vašim požadavkům. Kromě toho, z legislativních důvodů jsme oprávněni tyto informace uschovávat pouze po určitou dobu. Chcete-li se dozvědět, jak změnit nebo aktualizovat vaše osobní údaje, přečtěte si text pod příslušnou otázkou v tomto oddíle.

Kde budou vaše osobní údaje uschovávány?

Herbalife provozuje svoji činnost v mnoha zemích po celém světě. Abychom vám, našim zákazníkům, mohli nabízet konzistentní služby bez ohledu na to, kde se nacházíte, řídíme naše Internetové stránky z jedné centrální stránky. Ta je v současné době ve Spojených státech. V současné době neexistuje jediný soubor zákonů o ochraně osobních údajů, který by byl shodný pro Evropu a Spojené státy Americké. Evropské zákony vyžadují jednoznačný souhlas každého jednotlivce předtím, než jsou jeho data přenesena a uschována ve Spojených státech.

Proč Herbalife tyto informace shromažďuje?

Tyto informace potřebujeme k tomu, abychom mohli neustále zlepšovat naše služby; chceme, aby bylo snadné přizpůsobit produkty a služby na míru specifickým potřebám každého jednotlivce.

Na koho se tato ochrana soukromí vztahuje?

Tato politika se vztahuje na webové stránky vytvořené pro používání individuálními zákazníky a obchodními návštěvníky. Herbalife a ochrana soukromí dětí Chránit soukromí dětí je velmi důležité. Z tohoto důvodu nikdy neshromažďujeme prostřednictvím naší webové stránky informace o těch osobách, o kterých víme, že jsou mladší 13ti let.

Politika cookies

Co je to cookie?

Cookie je malá textová informace, kterou webová stránka převádí do cookie souboru v prohlížeči na harddisku ve vašem počítači, takže webová stránka si pamatuje, kdo jste. Cookies pomáhají webové stránce uspořádat její obsah tak, aby se rychleji přizpůsobil vašim zájmům. Cookies využívá většina významnějších webových stránek. Cookies samotné nedokáží identifikovat totožnost vaší osoby.

Cookie typicky obsahuje název domény, ze které pochází; životnost cookie a hodnotu, obvykle náhodně generované jedinečné číslo.

Na této webové stránce jsou využívány dva typy cookie:

Soubory cookie relací jsou dočasné textové soubory, které zůstávají v cookie souboru vašeho prohlížeče, dokud neopustíte prohlíženou webovou stránku.

Trvalé soubory cookie jsou soubory, které zůstávají ve vašem počítači mnohem delší dobu, dokud nevyprší jejich platnost (tato doba závisí na životnosti specifické cookie) nebo dokud je neodstraníte.

Jak jsou cookie využívány na této webové stránce a jaké informace shromažďují?

Třetím stranám slouží cookie prostřednictvím této webové stránky. Jsou využívány k následujícím účelům:

slouží inzerci na naší webové stránce, sledují, zda jsou tyto reklamy prohlíženy uživateli
kontrolují, jak často jsou vám ukazovány jednotlivé reklamy
pomáhají přizpůsobit obsah na míru podle vašich preferencí
sčítají počet anonymních návštěvníků stránky
zajišťují bezpečnost během ukládání nákupu do nákupního košíku a během provádění transakcí

Technologie web beacon – webový maják

Některé z našich webových stránek mohou obsahovat webový prezenční signál, známý jako web beacon (někdy také jako clear gif), který nám umožňuje zjistit počet návštěvníků našich stránek. Web beacon shromažďuje pouze omezené množství informací, mezi něž patří číslo cookie, čas a datum, kdy jste stránku navštívili a popis stránky, na které web beacon sídlí. Na našich stránkách mohou být rovněž webové majáky umístěné inzerenty třetích stran. Tyto majáky neumožňují osobní identifikaci uživatele, jsou využívány pouze ke sledování efektivity jednotlivých reklamních kampaní.

Povolení a zakázání cookie

Máte možnost povolit nebo zakázat cookie jednoduchou úpravou v nastavení vašeho prohlížeče. Pokud však cookie zakážete, nebudete mít možnost využívat veškeré interaktivní prvky naší stránky. Pokud si přejete být vždy předem upozorněni na přijetí cookie na váš hard disk, řiďte se níže uvedenými pokyny:

Pokud používáte Netscape Navigator 3.0:

Jděte na menu 'Možnosti'
Klikněte na 'Síťové nastavení'
Klikněte na 'Protokoly'
Zaškrtněte možnost, která vyjadřuje 'Upozornit před přijetím cookie'
Jděte do vaší složky Netscape
Odstraňte všechny soubory s názvem 'cookies.txt', tím odstraníte všechny cookie.
Pod Windows 95 můžete jednoduše vyhledat soubory s názvem 'cookies.txt' z nabídky 'Start' pod odkazem 'Vyhledat'.

V Internet Exploreru 3.0:

Jděte na menu 'Vyhledat'
Klikněte na 'Možnosti'
Klikněte na 'Rozšířené hledání'
Zaškrtněte možnost, která vyjadřuje 'Upozornit před přijetím cookie'
Jděte do adresáře cookies
Odstraňte všechny soubory, které se zde nacházejí, tím odstraníte všechny cookie
Jakmile odstraníte tyto soubory, nebudou ve vašem počítači žádné cookie a vždy budete upozorněni, jakmile se jakákoliv webová stránka pokusí poslat cookie do vašeho systému. Pak si můžete vybrat, zda tuto cookie ´Povolit´ nebo ´Zakázat´.

Pokud používáte Netscape 4.0+:

Jděte na 'Editovat' v nabídkové liště (řádkové menu)
Klikněte na 'Nastavení'
Klikněte na 'Rozšířené hledání'
Zaškrtněte možnost, která vyjadřuje 'Upozornit před přijetím cookie'
Nyní jděte na nabídku 'Start'
Klikněte na 'Najít'
Klikněte na 'Soubory a složky'
Napište "cookies.txt" do pole vyhledávače, které se nyní objeví
Klikněte na 'Vyhledat'
Jakmile se objeví výsledky vyhledávání, přetáhněte všechny soubory ze seznamu do ´Koše´, tím odstraníte všechny cookie.
Nyní zavřete všechna okna a restartujte Netscape
Jakmile odstraníte tyto soubory, nebudou ve vašem počítači žádné cookie a vždy budete upozorněni, jakmile se jakákoliv webová stránka pokusí poslat cookie do vašeho systému. Pak si můžete vybrat, zda tuto cookie ´Povolit´ nebo ´Zakázat´.

V Internet Exploreru 4.0:

Jděte na menu 'Vyhledat'
Klikněte na 'Možnosti Internetu'
Klikněte na 'Rozšířené hledání'
Zaškrtněte možnost, která vyjadřuje 'Upozornit před přijetím cookie'
Jděte do adresáře cookies
Odstraňte všechny soubory, které se zde nacházejí, tím odstraníte všechny cookie
Jakmile odstraníte tyto soubory, nebudou ve vašem počítači žádné cookie a vždy budete upozorněni, jakmile se jakákoliv webová stránka pokusí poslat cookie do vašeho systému. Pak si můžete vybrat, zda tuto cookie ´Povolit´ nebo ´Zakázat´.

V Internet Explorer 5.0+:

Jděte na menu 'Nástroje'
Klikněte na 'Možnosti Internetu'
Klikněte na ikonu 'Zabezpečení'
Zvýrazněte zónu 'Internet' (standardní výběr)
Zvolte úroveň zabezpečení 'Vysoká' pro tuto zónu
Klikněte na 'OK'
Jděte do adresáře cookie
Odstraňte všechny soubory, které se zde nacházejí, tím odstraníte všechny cookie
Jakmile odstraníte tyto soubory, nebudou ve vašem počítači žádné cookie a váš prohlížeč nadále nebude odesílat ani přijímat nové cookie.

Pokud používáte Netscape 6.0+:

Jděte na 'Editovat' v nabídkové liště (řádkové menu)
Klikněte na 'Nastavení'
Klikněte na 'Rozšířené hledání'
Vyberte pole 'Cookies'
Zaškrtněte buď 'Upozornit před přijetím cookie' nebo 'Zakázat cookies'
Klikněte na 'OK'
Jděte na nabídku 'Start'
Klikněte na 'Vyhledat'
Klikněte na 'Soubory a složky'
Napište "cookies.txt" do pole vyhledávače, které se nyní objeví
Klikněte na 'Najít'
Jakmile se objeví výsledky vyhledávání, přetáhněte všechny soubory ze seznamu do ´Koše´, tím odstraníte všechny cookie.
Nyní zavřete všechna okna a restartujte Netscape
Podle toho, jakou možnost jste zvolili, budete nadále buď upozorněni na novou cookie nebo žádné nové cookie nebudou z vašeho počítače ani odesílány ani přijímány.

V Internet Explorer 6.0+:

Jděte na menu 'Nástroje'
Klikněte na 'Možnosti Internetu'
Klikněte na ikonu 'Ochrana soukromí'
Posuňte šipku tak, abyste vybrali vámi preferované nastavení
Klikněte na 'OK'
Jděte do adresáře cookie
Odstraňte všechny soubory, které se zde nacházejí, tím odstraníte všechny cookie
Jakmile odstraníte tyto soubory, nebudou ve vašem počítači žádné cookie a váš prohlížeč nadále nebude odesílat ani přijímat nové cookie.

Pokud používáte Netscape 7.0+:

Jděte na 'Editovat' v nabídkové liště (řádkové menu)
Klikněte na 'Nastavení'
Klikněte na ' Ochrana soukromí & Zabezpečení'
Vyberte pole 'Cookies'
Vyberte preferované nastavení
Klikněte na 'OK'
Jděte na nabídku 'Start'
Klikněte na 'Vyhledat'
Klikněte na 'Soubory a složky'
Napište "cookies.txt" do pole vyhledávače, které se nyní objeví
Klikněte na 'Najít'
Jakmile se objeví výsledky vyhledávání, přetáhněte všechny soubory ze seznamu do ´Koše´, tím odstraníte všechny cookie.
Nyní zavřete všechna okna a restartujte Netscape
Podle toho, jakou možnost jste zvolili, budete nadále buď upozorněni na novou cookie nebo žádné nové cookie nebudou z vašeho počítače ani odesílány ani přijímány.

Odstranit cookies

Jakoukoliv cookie, která byla uložena do složky cookie ve vašem prohlížeči , můžete snadno odstranit. Například, pokud používáte Microsoft Windows Explorer:

Otevřete 'Windows Explorer'
Klikněte na ikonu 'Vyhledat' z panelu nástrojů
Napište "cookie" do pole vyhledávače a vyhledávejte mezi 'Soubory a složkami'
Vyberte 'Můj počítač' z menu 'Tento počítač'
Klikněte na 'Najít'
Dvakrát klikněte na složky, které byly vyhledány
'Vyberte' všechny cookie soubory
Stiskněte tlačítko 'Delete' na klávesnici
Pokud nepoužíváte Microsoft Windows Explorer, pak byste měli zadat volbu "cookie" v záložce "Nápověda", kde se dozvíte, kde ve vašem počítači najít složku cookie.

Jak mohu opravit mé osobní údaje?

Některé webové stránky Herbalife pracují s registračními stránkami, které vám umožní prohlížet a aktualizovat vaše osobní údaje, které jste nám poskytli. Kdykoliv máte možnost odmítnout tuto službu. V opačném případě, pokud potřebujete opravit vaše osobní údaje, které jste dříve poskytli Herbalife prostřednictvím webové stránky, kontaktujte, prosím, vaše místní Oddělení pro služby distributorům nebo se připojte na www.myherbalife.com a upravte vaše údaje online. Upozorňujeme, že za určitých okolností může dojít k prodlevě při zpracování těchto změn a nemusí se proto ve všech systémech Herbalife objevit okamžitě. Aktualizace proto nemusí být ihned viditelné.

Jak je to s Internetem a zabezpečením stránky?

nternet není bezpečný systém a každý by měl být vždy obezřetný při předávání informací on-line. Osobní údaje shromažďované prostřednictvím webových stránek Herbalife jsou uschovávány v bezpečném prostředí a nejsou přístupné veřejnému použití. V určitých případech jsou osobní údaje zašifrovány s pomocí odpovídající bezpečnostní technologie předtím, než dojde k provedení transakce.

Co se stane, pokud se nebudu chtít zaregistrovat?

Pokud se nebudete chtít zaregistrovat nebo nebudete chtít poskytnout vaše osobní údaje, budete ve většině případů stále mít možnost používat většinu webových stránek Herbalife. Nebudete však míst přístup k těm sekcím, kde je vyžadována registrace. I v případě, že se nezaregistrujete, budeme o vás shromažďovat anonymní informace, například o způsobu, jakým používáte naší webovou stránku. Tyto informace vás nemohou osobně identifikovat, ale mohou být prospěšné pro marketingové účely nebo zlepšení našich služeb.

Poslední aktualizace 7. října 2005

cs-CZ | 24. 4. 2018 21:24:12 | USSLCPRODWEB31 | MyHL | 25. 4. 2018 6:24:12 | 1.1.6.4701